Blog

Ova dvostruka šteta se rješava jednim potezom – rokadom priorieta

Hrana proizvedena u tvom komšiluku brže dolazi do tvog stola time prelazi manje kilometara, manje se tretira stetnim hemikalijama, a zadržava hranljivost i ukus.

Uzgoj autohtonih (lokalnih) sorti jača naš ekosistem i pomaže nam u borbi protiv klimatskih promjena. Pa tako lokalno uzgojena hrana prelazi manje kilometara do tvog stola, manje se tretira štetnim hemikalijama, a daje više… ukusnija je, zdravija i bolja za okolinu.

Uvoz hrane (i živih životinja) u 2020. je iznosio oko 395 miliona eura, a izvoz manje od 29.

Podsticaji u poljoprivredi za 2021. godinu za očuvanje lokalnih vrsta predviđaju svega 60 hiljada eura. Ili 130 puta manje nego što je planirano da se troši goriva iz državnog budžeta, ili skoro 180 puta manje nego što plaćamo zakupe prostora – takođe iz državnog budžeta.

Rezultat: višak sa naših pašnjak ostaje neprodat, a uvozimo hranu sa najudaljenih adresa koja se gotovo uvijek tretira hemijskim sredstvima da bi došla do naše trpeze.

Ova dvostruka šteta se rješava jednim potezom – rokadom priorieta.

KOD