Blog

Dekodirana nepravda, epizoda peta

U trećoj epizodi Dekodirane nepravde: Markov rt, pogledajte koje su sve sudije učestvovale u donošenju namještenih presuda. U Upravnom sudu to su Muzafer Hadžajlić, Ljiljana Šoškić, Jelena Ružičić, Ferid Kardović, kao i nekadašnje sudije Biserka Bukvić i Vladimir Radulović. U Vrhovnom sudu to je vijeće koje su činile dr Vesna Vučković, Stanka Vučinić i Hasnija Simonovć.