Blog

Dekodirana nepravda: epizoda treća

U Stolivu, opština Kotor, nalazi se zemlja koja je već 17 godina predmet restitucije. Zašto i kome je bilo u interesu da jednostavnu pravnu stvar zakomplikuje do te mjere da se, do danas, donese 21 upravno rešenje i 10 sudskih presuda? Ko su pravnici prvostepenih i drugostepenih restitucionih komisija koji su učestvovali u ovom sedamnaestogodišnjem namještanju postupka? Koje sudije Upravnog suda i Vrhovnog suda su umješane u ovu priču? I kakva je, u svemu, uloga advokata, političara i službenih lica. i šta se dešava kada je isto lice u svim ovim ulogama istovremeno: pogledajte u tri epizode serijala Dekodirana nepravda – Stoliv, Markov rt.