Ustav, član 140, stav 2: Država podstiče ravnomjeran ekonomski razvoj…

Ustav Crne Gore, član 23, stav 1: Svako ima pravo…

Ustav Crne Gore, član 18, stav 1: Država jemči ravnopravnost…