Blog

Dekodirana nepravda: epizoda četvrta

U Stolivu, opština Kotor, nalazi se zemlja koja je već 17 godina predmet restitucije. Zašto i kome je bilo u interesu da jednostavnu pravnu stvar zakomplikuje do te mjere da se, do danas, donese 21 upravno rešenje i 10 sudskih presuda? Kakva je, u svemu, uloga advokata, političara i službenih lica? Šta se dešava kada je isto lice u svim ovim ulogama istovremeno?

O tome, danas objavljujemo link sa nastavkom ove priče koju smo započeli sa epizodom emitovanom prije dva dana.