Blog

Dekodirana nepravda: epizoda šesta – Jadranski sajam 1

U nastavku serijala Dekodirana nepravda opisaćemo kako je privatizovan Jadranski sajam u Budvi, kako je Sajam na svom deviznom računu već imao više od 80% novca kojim je kasnije plaćen, kakvu su ulogu u privatizaciji imali tadašnji i sadašnji najviši državni funkcioneri, kako je hipotekovano državno zemljište ispred sajamskih hala za kredite koje su podizale kiparske firme, i kako je ovo državno zemljište prodavano offshore kompanijama iza kojih su državni funkcioneri sakriveni vlasnici.

– – – – – – – – – – –

Ovaj istražni serijal se bavi zaštitom vlasništva i vraćanjem oduzete imovine. Realizoavan je zajedničkim radom Istražne redakcije Organizacije KOD i njene Video produkcije, u vremenu od 01.10.2021. do danas.

– – – – – – – – – – –

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta / Vlade SAD.