Impressum

PIB 11030505

Naziv pravnog lica: Organizacija KOD

Generalni sekretar: Miodrag Vujović

Glavni urednik: Miodrag Vujović

Stara Varoš, Bratstva i jedinstva B-T

+382 20 20 336 214

info@kod.org.me

PREPORUČUJEMO