Blog

Od Tebe, od nas zavisi

Crna Gora je samo u 2015. godini uvezla 979. 890 € meda, odnosno 235.288 kg.

Da bismo proizveli ovu količinu meda potrebno nam je oko 22.000 košnica pčela.

Nabavka ovih košnica pčela može koštati najviše 4,5 miliona eura.

2020. godine građani su kroz račune za struju dali vlasnicima malih hidroelektrana blizu 4 miliona eura subvencija

Samo od prodaje meda troškovi ulaganja bi bili vraćeni za 5 do 6 godina. Tako se može zaposliti najmanje 100 ljudi, a ujedno unaprijediti oprašivanje i otpornost biljaka i povećati prinosi voća i povrća.

Od Tebe, od nas zavisi.

KOD