Info bus

ZSPI: ugovori o djelu

Tražili smo od Ministarstva finansija podatak o broju ljudi angažovanih po ugovoru o djelu i troškovima nastalih po tom osnovu za period 1. januar 2018. do 31. decembra 2022. godine.
Odgovor nismo dobili. Zahtjev smo uputili 24. novembra. Urgiraćemo da dobijemo tu informaciju. Prema predlogu završnog računu preko 13,4 miliona eura je u 2022. isplaćeno po ovom osnovu. Mi ne znamo strukturu ljudi koji se angažuju, niti koliko nezaposlenih ljudi je anagžovano po ovom osnovu a moglo je biti po ugovoru o radu.
Sumnje u političku korupciju su uvijek na ovom mjestu – dok god ne učine javnim ovaj podatak, oni pothranjuju te sumnje.
Zahtjev za slobodan pristup informacijama je instrument u borbi protiv nepravde, ali i potencijalne ili stvarne političke ili bilo koje drugo korupcije.
KOD
————
#UpravaZaGrađane
————
Projekat „Uprava za građane” se sprovodi u saradnji sa Mrežom za omladinski aktivizam (nvo_moacg), a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI)