Blog

Nastavljamo sa predlozima mjera

2003. godine Crna Gora je imala skoro 31.000 ljudi zaposlenih u prerađivačkoj industriji – onih koji stvaraju novu vrijednost. Prošle godine ih je bilo za oko 18.000 manje. 

U istom period, u sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja radilo je preko 9.000 ljudi, a 2019. sa istom stavkom u kojoj je i sektor odbrane oko 22.000.  Skoro 13.000 više, uz sektor odbrane – gdje su ga vlasti ranije računale, ostaje nepoznanica.

Rezultat: od 2003. do 2019. javni dug je porastao sa oko 700 miliona na oko 3,8 milijardi eura.

Dobili smo glomazan aparat koji guši privredu – koja treba da otplaćuje ovaj dug.

Nastavljamo sa predlozima mjera za pokretanje proizvodnje – jer da bi preživjeli – trend razaranja mora da se preokrene u trend stvaranja. Što prije.

KOD