Blog

Kada vlada pravda – zajednica je funkcionalna

Reforma crnogorskog pravosuđa je počela prije 20 godina. U tom periodu je osnovana svojevrsna „sudska vlada“ – Sudski savjet, Komisija za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija… počeo novi krug reformi…

Šta je rezultat?

„Krupne ribe“ mirno spavaju – čak će nekima građani plaćati odštetu jer procesi protiv njih nisu bili dobro pripremljeni. Pojedini predmeti traju decenijama, počinioci krivičnih djela biraju advokate prema infomacijama ko je „s kim dobar“, „rulet“ u odabiru advokata po službenoj dužnosti se „neobično“ često zaustavlja na istim imenima, tužilac koji je pod sumnjom za enormnu korupciju i dalje je na radnom mjestu… svega 44 % sudija smatra da je pravosuđe u potpunosti nezavisno.

Svega 7 % građana misli da je pravosuđe potpuno nezavisno. Dakle, tek svaki 14-ti. Čak 61 % nas vjeruje da je korupcija prisutna u pravosuđu.

Ovo mora da se mijenja ODMAH. Sudovi moraju da se otvore za kritiku, počev od predsjednice Vrhovnog suda, jer kad oni ne rade kako treba – cio sistem se urušava, korupcija biva nekažnjena, najteži slučajevi se razvlače, a propuste plaćamo svi.

Tek kada građani budu vjerovali da je sudstvo sasvim objektivno i kada ugled sudije bude utvrđen kvalitetom njegovog rada, a ne partijskim postavljenjem – tada ćemo početi pravdu doživjavati kao pravilo. Tada ćemo postajati bogato i razvijeno društvo.

Insistirajmo na tome. Od tebe, od nas zavisi.