Blog

Konačno Odbijamo Despote

Za devet godina Fond PIO je naplatio preko 5,8 miliona eura članarina za koje mnogi penzioneri tvrde da nisu nikad dali saglasnost.

U isto vrijeme podijeljeni su stanovi funkcionerima. Koliko? Niko ne zna – jer nadležni uporno kriju podatke.

Ono što znamo: za gorivo, Vlada je za ovu godinu planirala da se potroši preko 9 miliona eura – naših para.

Zato kada penzioneri traže da im vrate neosnovano naplaćene članarine, direktor Fonda PIO se inati sa njima i odbija da im vrati novac – kaže da oni ne traže novac, već pravo na slobodan pristup informacijama – i čak ni tu “informaciju” ne želi da im da.

Niko nema pravo da zavlači ruku u tvoj džep – pod bilo kojim izgovorom.

Zato je Organizacija KOD započela borbu za povraćaj neosnovano naplaćenih članarina – penzioneri nam javljaju da smo već uspjeli da Fond PIO ne naplaćuje članarinu bez izričite saglasnosti – od kada smo počeli da se bavimo ovom temom.

Državni funkcioner je tvoj službenik – ti ga plaćas i natjeraj ga da radi u tvom interesu. Da ti polaže račune gdje daješ novac i da ti vrati svaki cent koji ti je nezakonito izvučen iz džepa jer…

Konačno

Odbijamo

Despote