Blog

Završni izvještaj za 2018. godinu

 Završni izvještaj za 2018. godinu: prikupljeno 4.099 eura, posađeno 1.228 stabala.

Uspjeli smo:

– da Inicijativu 100.000 stabala učinimo vidljivom, a time i očiglednijom potrebu za stablima,

– da „ZELENO ponovo bude u modi“,

– da građani budu glavni “motor” akcije,

– da ostvarimo saradnju sa rasadnicima,

– da uspostavimo saradnju sa upravnicama i upravnicima ulaza,

– da ostvarimo saradnju sa agencijama za održavanje ulaza,

– da predlažemo nove teme,

– da ubijedimo državne i lokalne funkcionere da sade sadnice,

– pokrenuli smo zeleni talas.

__________ 

Sadnice su do sada koštale ukupno 3.600,55 €.

Ostale stavke vezane za sadnju (kolčevi, letve, lopate, krampe, ašovi, motike, ćuskije, gvozdene poluge, zemlja, stajnjak) su koštale ukupno 484,47 €.

Bankarske provizije 13,19 €.

__________ 

Do sada prikupljeno  4.099 €

Do sada potrošeno 4.085,02 € +  13,19 € bankarskih provizija.

Stanje na računu 0.79 €.

__________ 

Podsjećamo, Inicijativu možeš podržati uplatom na broj žiro-računa je 520-39659-20 (Organizacija KOD – svrha plaćanja ZA 100.000 STABALA).

__________ 

Izvod 40 (napomena: plaćanje prema poljoprivrednom proizvođaču Božidaru Brajoviću je realizovanu prema niže priloženoj fakturi) 

Izvod-40

Izvod 41

Izvod-41

Izvod 42

Izvod-42

Izvod 43

Izvod-43

Izvod 44

Izvod-44

Izvod 45

Izvod-45

Izvod 46

Izvod-46

Izvod 47

Izvod-47

Izvod 48 (napomena: dio niže priložene fakture prema firmi Ekoplant je sa računa 100.000 stabla plaćena u iznosu od 107 €, a ostatak je plaćen sa osnovnog računa Organizacije KOD – prilozima članova) 

Izvod-48

Faktura OKOV (gvozdene poluge)

A1-Faktura-OKOV

Faktura MontenoMaks (hrast i jasen)

A2---Faktura-MontenoMaks

Faktura poljoprivrednog proizvođača Božidara Brajovića (drijen i divlji šipak)A3---Faktura-Brajovic

Faktura Taratrans (letve)

Taratrans

Faktura Ekoplant (napomena: dio niže priložene fakture prema firmi Ekoplant je sa računa 100.000 stabla plaćena u iznosu od 107 €, a ostatak je plaćen sa osnovnog računa Organizacije KOD – prilozima članova) 

A5---Faktura-Ekoplant

Faktura preduzetnika Andreja Đurovića – Garden (platani)

Garden​ ​