Blog

Ukinimo enormne privilegije povlašćenim a lošim menadžerima i funkcionerima

Od 1953. do 1980. u Crnoj Gori je otvoreno oko 100.000 novih radnih mjesta.

U 2017. deset najvećih firmi su zapošljavale manje od 11.000 radnika (uredno i na vrijeme prijavljenih 10.550), a samo u KAP-u i Željezari nekada je radilo oko 12.000 građana.

Kada je krenula privatizacija, ministri su govorili da se firme privatizuju da bi se povećala zaposlenost, a da će naše radnike novi menadžment naučiti novim radnim vještinama.

Kada su ove dvije firme prošle „blagodet“ tranzicije i bile „uspješno“ privatizovane broj zaposlenih spao je na jedva 900. U oba preduzeća – ukupno.

Ministri danas plivaju u privilegijama, a radnici u dugovima.

Ovo moramo da preokrenemo: ukinimo enormne privilegije povlašćenim a lošim menadžerima i funkcionerima– a tim novcem pomažimo otvaranje novih radnih mjesta. Krenimo u realizaciju tog plana.

Krenimo u
Oslobađanje
Države