Blog

U Crnoj Gori je 2021. godine u požarima izgorelo šuma koje su imale oko 2.000.000 m3 drvne mase

U Crnoj Gori je 2021. godine u požarima izgorelo šuma koje su imale oko 2.000.000 m3 drvne mase.Toliko drva za ogrjev potroše crnogorska domaćinstva tokom tri do četiri godine.


Uspostavljanje sistema za sprječavanje i gašenje šumskih požara je nacionalni interes i priroritet Crne Gore.Borba protiv požara je stvar ne samo ekološki nego i ekonomski prioritet.KOD