Blog

Stambena politika – Krenimo u Oslobađanje Države

Evo JOŠ JEDNOG SPISKA “kredita” i poklonjenih stanova

Krenimo u

Oslobađanje

Drzave

_____________________

Napomena:

Saglasnost koju je na predlog rješavanja stambenog pitanja sudije Vesne Begović dala Vlada 2016. godine se odnosi na dodjelu stambenog prostora putem zamjene stambenih prostora.

____________________

*Ostatak spiska:

Milorad Mićunović – stan 52 m2

Blaga Žurić – stan 76 m2

Jevto Eraković – 90 m2

Goranka Serhatlić 109 m2

Anka Popović – 15.000 €

Vanja Vučeraković 10.000 €

Ivona Jovanović – 7.000 €

Dževad Purišić – 9.000 €

Vjekoslav Martinović – 6.000 €

Luka Simonović – 8.000 €

Ranko Lazović 30,000 €

Miodrag Vujović – 20.000 €

Jadranka Vojinović – 20.000 €

Miloš Vukčević – 20.000 €

Milan Šestović – 5.000 €

Vukica Knežević – 10.000 €

Vinka Konjević – 30.000 €

Tamara Gačević – 10.000 €

Slobodanka Burić – 5.000 €

Sonja Šestović – 5.000 €

Velimir Milošević – 30.000 €

Dragana Radunović – 15.000 €

Mirjana Đurić – 15.000 €

Darka Džabasan – 15.000 €

Vjera Šoć – 15.000 €

Borislav Đukanović – 15.000 €

Zoran Vukićević – 15.000 €

Brankica Kalezić- 10.000 €

Nevenka Ilić- 10.000 €

Marko Stijepović – 10.000 €

Milica Vuković – 10.000 €

Ksenija Đurišić – 10.000 €

Jelena Vujović – 10.000 €

Lidija Mitrović – 10.000 €

Miroslav Mašić – 10.000 €

Dalibor Milošević – 10.000 €

Tanja Dašić – 10.000 €

Tatjana Dulović – 10.000 €

Bilgena Pačariz – 8.000 €

Adnan Lukač – 8.000 €

Goranka Lazović – 8.000 €

Uroš Andrijašević – 15.000 €

Vojislava Popović 7.000 €

Dragan Vujošević – 10.000 €

Maja Nikolić – 25.000 €

Nađa Vukićević – 11.000 €

Ana Krstović – 5.000 €

Olga Uskoković 10.000

*Iznos od 10.000 € (za lice koje je preminulo) i stan od 64 m2 (samohrana majka) – podaci poznati Organizaciji KOD

**stan 93 m2 radi potrebe rješavanja stambenih potreba službenika i namještenika u državnom organu Predsjednik Crne Gore – podaci poznati Organizaciji KOD

i dodatno ***stan od 40 m2 opredjeljuje se za rješavanje stambenog pitanja rukovodećeg lica – lokacija poznata Organizaciji KOD)