Blog

Pronađi žir: pošumimo goleti oko Podgorice

Pošumimo goleti oko Podgorice i stvorimo otporan grad koji je okružen hrastovim šumama. Počeli smo od Dajbabske gore gdje ćemo do proljeća zasijavati sakupljene žirove. Tako Podgorica može imati novih 200 hektara hrastove šume.

Zato – pronađi žir

***

Pridruži se – pošalji mejl na info@kod.org.me ili pomogni uplatom na žiro-račun 520-39659-20 (Organizacija KOD – svrha plaćanja: za 100.000 stabala). #organizacijakod #100000stabala #pronadjizir