Blog

Prepustimo velike i profitabilne igrače tržištu, a pomognimo ranjive – ne obratno

31. jula je 14.881 pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a imalo blokiran račun.

Više od 3000 nego li prije 4 godine. U istoj kategoriji, samo u zadnjih 12 mjeseci imamo 824 pravna lica i preduzetnika više u blokadi. Toliko subjekata ima problema da isplati plate, poreze i prateće dažbine od kojih funckioniše država i opštine. Sve to vuče ekonomiju unazad.

U isto vrijeme, Vlada je odlučna u namjeri da avansno plaća troškove firmi koja je u periodu 2013-19. ostvarila neto profit od preko 92 miliona eura.

Kada bi ova povlastica obuhvatila cijelu privredu, broj blokiranih preduzeća bi bio značajno manji, više novca bi se vratilo u državnu i opštinske kase, a cio ekonomski sitem bi bio zdraviji.

U praksi Vlada sprovodi program po kojem iz krize treba da izađemo sa nekoliko velikih povlašćenih biznisa i kolapsom i mikro, malih i srednjih preduzeća.

Prepustimo velike i profitabilne igrače tržištu, a pomognimo ranjive – ne obratno.

Insistirajmo da sa tom praksom počnemo ODMAH.

KOD