Blog

Poštujmo Ustav XIII

Ustav Crne Gore, član 28, stav 1:

Jemči se dostojanstvo i sigurnost čovjeka.

Monstat: Posmatrano prema starosti, u 2020. godini, lica do 17 godina života najviše su bila izložena riziku od siromaštva – njih 32,6%.

Poštujmo Ustav