Blog

Okrugli sto “Politika, mladi i donošenje odluka”

Šta misliš, koliko mladi mogu stvarno da učestvuju u donošenju odluka? Koliko oni koji su u političkim partijama, a koliko oni koji nijesu?

Danas smo organizovali okrugli sto o participatnoj demokratiji. U stvari smo pričali sa mladima iz partija i pitali ih kolika je njihova uloga u strukturama kojima pripadaju i šta su konkretno uradili za svoju generaciju.

Koliko stvarno neko čuje mlade?

Od Tebe,

od nas zavisi.