Blog

Ne pristajmo na opravdanja

Što više otpadnih voda ispuštamo u rijeke i jezera to su nagle klimatske promjene sve veće i sve češće.

Prema podacima iz 2019. Mljekara koja je u vlasništvu kompanije Šimšić-Montmilk ispušta u rijeku Zetu svakog dana oko 50.000 litara neprečišćene otpadne vode.

Ova mljekara nema sistem za tretman otpadnih voda, pa sve one završavaju u rijeci Zeti– Parku prirode.

Prihod od prodaje – odsnosno neto prihod ove firme 2020. godine je iznosio oko 10 miliona eura.

Prijave koje smo ranije podnosili inspekciji nisu imale efekta da se ova situacija riješi.

U praksi dakle imamo situaciju da nadležna rukovodstva svojim činjenjem ili nečinjenjem hrane svijest da je zagađenje nužno da bismo imali privredni rast. Činjenica je sasvim drugačija: razvoj koji donosi štetu po zdravlje građana se nikako ne može nazivati održivim.

Ne pristajmo na opravdanja, inistirajmo da firme u prihod uračunaju opremu za prečišćavanje otpadnih voda, tražimo i da država pruži poreske olakšice dok se to realizuje – tako zajednica ima očuvanu životnu sredinu, kompanija poštuje zakon a inspekcije imaju manje posla, jer

samo to je put

Ka

Opštem

Dobru