Blog

Ali ćemo mi nuditi rješenja oko kojih ćemo se okupljati

Crna Gora je u zadnjih deset godina uvezla gotovo pola milijarde eura namještaja, dok smo izvezli svega 8 miliona eura. Ali smo zato u istom periodu izvezli plute i drveta u vrijednosti preko 234 miliona eura.

Drugim riječima, izvozili smo sirovinu, uvozili gotov proizvod i tako gubili stotine miliona eura – koje su nam trebale i trebaju za zdravstvo, školstvo, nova radna mjesta…

Kako ovo promijeniti i pritom zaposliti nove ljude?

Potrebno je:
– uvesti porez na luksuz na svaki komad namještaja sa cijenom od preko 1.000 eura,
– tako prikupljen porez usmjeriti kao direktnu subvenciju za nabavku opreme i obuku potrebnih za rad pogona i fabrika za izradu namještaja,
– da država u skladu sa opsegom tako datih bespovratnih subvencija stiče ulog u tim preduzećima.

Na ovaj način bi se u drvopreradi i proizvodnji namještaja moglo zaposliti u narednih nekoliko godina i do 4.000 ljudi u 7-8 pogona ili manjih fabrika, dominantno na sjeveru države. Ako bi oni primali prosječnu neto platu od 450 €, to znači da bi se u državnu i opštinske kase slivalo godišnje – samo po osnovu poreza, doprinosa i prireza – oko 13,5 miliona eura.

Preko svega toga – smanjili bismo uvoz namještaja u narednoj deceniji za oko 400 miliona eura.

Uskoro nudimo na uvid detalje šeme – kako i kad je ovo izvodivo.

Mi ne vjerujemo da će Vlada ovo razmatrati ozbiljno, ali ćemo mi nuditi rješenja oko kojih ćemo se okupljati kako bismo krenuli

Ka
Opštem
Dobru