Govorili: Miloš Živanović, arheolog Magdalena Radunović, dipl. konzervator-restaurator Narator: Stevan…

Govorili: Miloš Živanović, arheolog Magdalena Radunović, dipl. konzervator-restaurator Aleksandar Mugoša,…

U subotu, 04.02.2023. sadimo zajedno sa predstavnicima inicijative Ozelenimo Crnu…