Blog

ZSPI: Ministartstvo ekonomskog razvoja i ugovori o djelu

Tražili smo Ministarstvu ekonomskog razvoja da nam dostave podatak o broju lica angažovanih po ugovoru o djelu i sredstvima utrošenim u tu svrhu u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2022. godine.

Iz odgovora Ministarstva ekonomskog razvoja saznajemo da je u 5 godina sklopljeno 43 ugovora o djelu čiji ukupni honorari iznose oko 105.000€.

Bavimo se analizom srukture ovih ugovora – i da li je neko trebalo da bude zapošljen po ugovoru o radu umjesto ugovora o djelu.

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama su prilika da kontrolišemo vlast, pratimo zakonitost,ali i pomognemo u ostvariavnju prava onamo gdje su ona ugrožena.

KOD

————

#UpravaZaGrađane

————

Projekat „Uprava za građane” se sprovodi u saradnji sa Mrežom za omladinski aktivizam (nvo_moacg), a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI)