Blog

Uprava za građane

2022. godine Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je zaprimila 8.865. žalbi. Iste godine odlučeno je ukupno po 3.743 njih.

Pozadina: svega 10 ljudi radi na obradi ovih žalbi.
Ako vlast ne želi da taji podatke, krijući se iza nejasnih ili besmislenih procedura, ona to mora pokazati time što će učinito ono što može i treba da bi traženje podataka bilo olakšano – ne otežano.

Tako možemo imati više podataka za analizu, bolje promišljene strategije i adekvatne akcione planove za njihovo sporvođenje, a to je put
Ka
Opštem
Dobru

————
Projekat „Uprava za građane” se sprovodi u saradnji sa Mrežom za omladinski aktivizam (nvo_moacg), a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI)