Blog

To će biti tvoja i naša prva pobjeda u Baru

Udio građevinskog područja u ukupnoj površini naših primorskih opstina je 15,5 % – dakle svaki sedmi kvadratni metar. Skoro tri puta više nego na Hrvatskom primorju.

Inicijativa 100.000 stabala je pokrenuta da bi se to preokrenulo. Izlazimo iz okvira Podgorice jer je to potreba građana.

Bar je ugrožen i pozivamo sve građane Crne Gore da uplaćuju sredstva koja će služiti isključivo za sadnju stabala u gradu pod Rumijom – žiro-račun 520-39659-20 (Organizacija KOD – svrha plaćanja ZA STABLA BARA)

Za sedam dana objavljujemo izvještaj o prikupljenim sredstvima i realizovanoj sadnji. 


To će biti tvoja i naša prva pobjeda u Baru.

Piši nam u Inbox ako živiš u Baru i spreman si da pomogneš prilikom sadnje. Potreban nam je koordinator akcije iz Bara ili partnerska organizacija – ova priča pripada Baranima, a mi ostali treba da pomognemo. Ujedinjeni,

Krenimo
Od
Drveća