Na Babinopoljskoj rijeci koja protiče kroz Nacionalni park Prokletije su…