Govorili: Miloš Živanović, arheolog Magdalena Radunović, dipl. konzervator-restaurator Aleksandar Mugoša,…