Blog

Samo jedan od razloga zašto je potrebna reforma sudstva.

Crnogorski sudovi su 2022. počelI sa 37.963 predmeta. Iste godine su primili 92.918.

U tih 12 mjeseci završeno je 78.758 predmeta.

Neriješeno je ostalo 51.539.

Samo jedan od razloga zašto je potrebna reforma sudstva.

KOD