Blog

Razmislimo o ovome

Grijanjem na drva crnogorska domaćinstva su za godinu proizvela i potrošila energije koliko su u istoj godini hidroelektrane Piva i Perućica proizvele struje. Kako?

U 2020. godini domaćinstva su potrašila 539.336 m3 ogrijevnog drveta.

1m3 ogrijevnog drveta oslobađa tj. daje 2549 kWh.

Sagorijevanjem 539.336 m3 ogrijevnog drveta oslobodi se 1.375 GWh energije.

U istoj ovoj godini proizvodnja HE Piva i HE Perućica je ukupno bila 1329 GWh.

Razmislimo o ovome.

KOD