Blog

Promjena vlasti treba da donese i promjenu prakse – insistirajmo na tome

2019. Crna Gora je prihodovala ukupno oko 1,1 milijardu eura od turizma. Oko 3 miliona eura dnevno.

2021. kreće se sa bušenjem našeg Jadrana pod izgovorom da nam ono može dati blagostanje. Nova vlast nastavlja stazama prethodne i na sastanak na koji smo pozvani u vezi sa temom bušenja Jadrana – našem predstavniku saopštava da može da napusti skup ako je nezadovoljan. To kaže novo rukovodstvo.

A šta kažu brojke?

Čak i da raskid ugovora koji određuje ovo bušenje košta 35 miliona eura, to je prihod od nekoliko dana iz turističke sezone. I umjesto da novo rukovodstvo radi na tome da u budućnosti imamo nekoliko dana više turističke sezone oni danas na sastanku brane odluke prethodne vlasti pod izgovorom da bi tim bušenjem pokrili druge “crne tacke”.

Tako bušimo nove rupe da bismo krpili stare.


Promjena vlasti treba da donese i promjenu prakse – insistirajmo na tome.

KOD