Blog

Prethodne godine potrošili smo oko 77 miliona eura za ljekove

Prethodne godine potrošili smo oko 77 miliona eura za ljekove, a samo prije 9 godina oko 53 miliona.

Organizacija KOD je željela da razgovara na ovu temu sa ministrom i poslala 5 dopisa.

Nakon vise od 4 mjeseca iz Ministarstva su poručili – da će da odgovaraju na pitanja ljekara i građana. Ne samo u vezi sa ljekovima – već da se svi problemi iz zdravstva trebaju naći u fokusu. Dogovorili smo da ih postavljamo utorkom.
Prve sedmice 31 pitanje, druge 17, sačekali smo da prođe jos jedan utorak – i odgovora nema.

Danas dostavljamo 7 novih pitanja – brdo od 55 neodgovorenih tema – nećemo stati sve dok ne počnemo da dobijamo odgovore.

Insistirajmo na odgovorima. Tako ćemo postati zajednica u kojoj je ZAISTA građanin na prvom mjestu.

Kada
Odgovori
Dolaze

Od 17-23. oktobra postavili ste sljedećih 7 pitanja – i njih dostavljamo Ministarstvu:


Pitanja ljekara u pacijenata:
1. Koliko ima direktora javnih ustanova koji nemaju člansku kartu bilo koje partije?
2. Koji kriterijumi rukovode one koji odlučuju o dodjeli specijalizacije i subspecijalizacije ljekarima?
3. Šta će Ministarstvo učiniti da ljekari ne napuštaju sistem javnih zdravstvenih ustanova?
4. Šta će Ministarstvo učiniti da u apotekama ne mogu biti prodavani ljekovi preko maksimalne dozvoljene cijene?
5. Kako da se liječe pacijenti oboljeli od tuberkoluze ako im nisu dostupni potrebni ljekovi u apotekama?
6. Šta da radimo mi koji nemamo para za zubare? Da li je taj dio zdravlja nevažan za Ministarstvo?
7. Redovi, redovi, redovi… kada ćete ih smanjiti?

Sa liste smo isključili šaljiva pitanja, ispravili štamparske greške gdje smo ih uočili, a pitanja koja nisu bila najrazumljivija ili su tražila dodatna pojašnjenja smo preformulisali da bi bila sasvim razumljiva – ne mijenjajući suštinu.