Blog

Pravo na pravo – sudstvo

U 2022. u pravosudnom sistemu Crne Gore sudi 212 sudija. U istoj godini je pokrenuto 37 disciplinskih postupaka za predlozima za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije. Godišnji izvještaj navodi da se radilo o 35 postupaka koji su bili inicirani zbog nedostavljanja podataka o imovini i prihodima koji se odnose na sprječavanje konflikta interesa. Oni su odbijeni kao neosnovani.U preostala dva slučaja postupka je u toku. Ili je stanje u našem sudstvu besprekorno ili sudska vlast ne želi da se mijenja.

KOD