Blog

Potrebna su cjelovita i smislena rješenja

Crna Gora uvozi enormne količine hrane i živih životinja. Tako u godini pandemije imamo uvoz od čak 395 miliona eura. To je više od pola skorašnjeg zaduženja od 750 miliona eura. Drugim riječima, za manje od dvije godine samo bismo iz uvoza pojeli cijelo ovo zaduženje – ne računajući ni plate, ni investicije, ni socijalna davanja…

Da bi se taj težak problem riješio, nova vlast mora insistirati da u roku od najviše 30 dana funkcioneri i službenici kojima je to posao obiđu doslovno svako poljoprivredno gazdinstvo, kojih je prije godinu dana bilo registrovano 11.888,  i realno procijene šta, koliko i gdje se može proizvesti od poljoprivrednih proizvoda. Potom se za 30 dana mora napraviti plan i poljoprivrednicima dati instrukcije ko, šta i gdje sadi, odnosno uzgaja – već od proljeća. Država se mora obavezati da otkupi svaki proizvod od poljoprivrednika i stočara koji se pridržava tog plana.

Ako vam kažu da je nemoguće obići oko 12.000 gazdinstava za 30 dana, to znači da bi po zaposlenom iz Ministarstva koje je tada pokrivalo resore poljoprivrede i ruralnog razvoja, prema podacima za 2017. godinu, trebalo obići približno  2 gazdinstva dnevno – a ljudi čija je to oblast na državnom ili opštinskom nivou je mnogo više. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji iz 2019. godine bilo je utvrđeno 263 izvršioca, odnosno zaposlenih u pomenutom Ministarstvu.

Kada bi se pridržavali ovog plana, to bi značilo da imamo efikasnu upravu i da imamo rukovodstvo koje zna kako se organizuje posao.

Jer, dosta je političke priče – treba raditi.

Potrebna su cjelovita i smislena rješenja.

Insistirajmo na njima.

KOD