Okolinu mijenjamo tako što mijenjamo sebe.

datum:

autor:

Ako svaki deseti opušak završi u okolini, onda se u Crnoj Gori dnevno nepravilno odloži najmanje 200.000 opušaka.

 

Kada se samo jedan opušak rastvori u vodi, on učini 1.000 litara vode nepitkom.

 

Uređene države poput Holandije su to riješile povećanjem broja uličnih kanti za otpad, treniranjem vrana za sakupljanje opušaka sa ulica, te sprovođenjem javne kampanje o pravilnom odlaganju otpada.

 

Stroga kaznena politika je uobičajena u razvijenim zemljama.

 

Okolinu mijenjamo tako što mijenjamo sebe.

 

KOD