Šta sve mogu dati katuni?

datum:

autor:

Katuni obezbjeđuju hranu, sigurnost, očuvanje originalnih pejzaža i biljnog i životinjskog svijeta. Jezikom struke: ovakav agroekosistem čuva domaće pasmine, omogućava veću otpornost stoke na klimatske promjene i na razne bolesti.

 

Plav ima preko 13.000 hektara površine pod pašanjacima, a pritom u ovoj opštini ne postoji čak ni organizovan otkup mlijeka.

 

Kada bi nadležni na državnom i opštinskom nivou za početak organizovali efikasan otkup mliječnih proizvoda i ukinuli porez na objekte za potrebe tradicionalnog stočarstva, onda bi samo prihodi lokalne zajednice od stočarstva na godišnjem nivou mogao biti, po skromnijim projekcijama, 5.000.000 eura. Istovremeno priroda bi bila otpornija, a ponuda Nacionanog parka bogatija.

 

Kada bi se službe prilagođavale stočarima a ne obratno, umjesto iseljavanja imali bismo katune pune stoke i bogatog seljaka.

 

KOD

 

#organizacijakod