Sve dok je zagađivaču jeftinije da ubija prirodu i zdravlje mještana nego da stvori osnovne higijenske uslove, imaćemo raseljavanje i gubitak zdravlja zajednice.

datum:

autor:

Klanica firme „Primato P“, prema dokumentu iz 2018, ispušta dnevno u rijeku Zetu u prosjeku 23.000 litara otpadnih voda koje izazivaju zagađenje rijeke Zete i do 20 kilometara nizvodno.

Iz odgovora ekološke inspekcije iz 2019. saznajemo da se mjesecima ne vrši ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.

 

Prihod od prodaje ovog preduzeća u 2020. je iznosio oko 20 miliona eura.

 

Sve dok je zagađivaču jeftinije da ubija prirodu i zdravlje mještana nego da stvori osnovne higijenske uslove, imaćemo raseljavanje i gubitak zdravlja zajednice.

 

Rješenje: kompanije moraju ne samo da ugrade već i da adekvatno koriste uređaje za prečišćavanje, inspekcija ažurno da to kontroliše, a kompanija poštuje zakon - to je uvažavanje lokalnog stanovništva, ekoloških pravila i zakona - i samo to je put

 

Ka

Opštem

Dobru