Ovo bi mogao biti recept za oporavak i dalje - razvoj Plava, Gusinja, Žabljaka, Kolašina, Andrijevice ili Rožaja.

datum:

autor:

Primjer 1: Svaki treći turista koji posjeti Sloveniju dolazi u prirodne predjele u kojima se nalaze termalni izvori koji su bazirali svoju ponudu na zdrastvenom turizmu.

Primjer 2: Nacionalni Park Hohe Tauern u Austriji za dvije godine ima 30 % više posjetilaca od uvođenja zdravstvene ponude koja se bazira na liječenju organa za disanje.

Ova ideja se proširila na drvnu – građevinsku industriju i podstakla ih da sada stvaraju proizvode od drveta koji ne izazivaju alergije.

Tako osnovna ideja o ekonomiji baziranoj na ekologiji donosi višestruku korist.

Ovo bi mogao biti recept za oporavak i dalje - razvoj Plava, Gusinja, Žabljaka, Kolašina, Andrijevice ili Rožaja.

KOD