Zaštitimo šume, kako bi vrijeme počelo da radi za nas.

datum:

autor:

Od 2012. do 2018. Crna Gora je u požarima izgubila 346 km2 šuma, što otprilike odgovara površini opštine Kotor ili opštine Mojkovac.

Nastala šteta se procjenjuje na 700 miliona eura. Ova šteta obuhvata direktnu i onu indirektnu, tj. izgubljenu dobit i ekološku štetu.

Prosječni godišnji prihod Uprave za šume je u periodu 2016-2020. iznosio oko 7 miliona eura.

Ovim tempom potreban bi bio stogodišnji prihod Uprave za šume da bi se dostigla šteta nastala od požara samo u periodu 2012-18.

Svako stablo, svake godine donosi novu vrijednost jer vrijedi više.

Zaštitimo šume, kako bi vrijeme počelo da radi za nas.

KOD

#organizacijakod