2020. smo uvezli povrća i voća preko 62 miliona eura, a izvezli svega 7,5.

datum:

autor:

2020. smo uvezli povrća i voća preko 62 miliona eura, a izvezli svega 7,5.

U opštinam Plav i Gusinje šuma godišnje proizvede do 800 tona borovnice koja vrijedi oko 3 miliona eura.

Jedini put za smanjivanje velikog minusa na državnom je povećanje proizvodnje na lokalnom nivou. A pored proizvodnje i sakupljanja, mogućnost prerade dodatno povećava vrijednost osnovnog proizvoda.

Konkretno, to znači da kada bi recimo IRF kreditirao sa pola miliona eura, a opštine administrativno pomogle nabavku i formiranje pogona za preradu i pakovanje borovnice, ali i drugih šumskih plodova - mogi bismo imati deset zaposlenih sa mrežom kooperanata. Onda bi konačna vrijednost istih borovnica bila nekoliko puta veća. Uz sve to država bi od poreza na zarade prihodovala oko 40.000€ godišnje.

Tako se kombinovanjem znanja i rada povećava vrijednost plodova, tada se dobija na sve strane.

Insistirajmo na tome.

KOD

________________

Analiza rađena u sklopu Projekta povećanja svijesti o klimatskim promjenama - Pošumljavanje NP Prokletije za veći otpor požarima i klimatskim promjenama (Project supported by EU and co-financed by PWA (Reference: EuropeAid/166754/IH/ACT/ME))