Predlažite nova pitanja za one koje plaćate.

datum:

autor:

Budućnost se gradi na obrazovanju.

Od kvaliteta obrazovnog sistema zavisi prosperitet države.

 

Koliko ocjenjujete naš obrazovni sistem (ocjenom od 1 do 10) pitali smo prvo poslanike/ce koji čine vlast.

Zamolili smo ih da nam kažu da li se njihova djeca školuju ili su se školovala u inostranstvu.

 

Nažalost: odgovorilo je samo njih 8 od 42.

Oni su ocijenili naš obrazovni sistem prosječnom ocjenom 7,37.

 

Niti jedan poslanik kome se djeca školuju ili su se školovala u inostranstvu nije dao odgovor.

 

Opet ćutanje od strane ogromnog broja izabranih, najodgovornijih.

 

Nastavićemo da ih pitamo. U međuvremenu na vama je da njih ocijenite.

A nama predlažite nova pitanja za one koje plaćate.

 

Jer od nas,

od tebe zavisi.