Vrijeme je za preokret.

datum:

autor:

U posljednjih 10 godina izvezli smo robe u vrijednosti od oko 3,7 milijardi eura, uvezli preko 20,6. Tako smo u jednoj deceniji imali minus u trgovini sa inostranstvom od blizu 17 milijardi eura. To je oko 4 BDP-a. Ovaj minus je toliko velik da proguta više od svakog trećeg eura zarađenog u Crnoj Gori – tačnije - oko 43%.


Da bi se ovaj ogroman problem počeo rješavati potrebno je pokrenuti proizvodnju.


Samo smo hrane u posljednoj deceniji uvezi za preko 3,7 milijardi eura – a to se može smanjivati samo kada u prodavnicama, na rafovima vidimo više domaće hrane. To se može postići samo kada poljoprivredniku bude olakšana svaka postojeća procedura.


Zato sva laboratorijska analiza bilo kojeg domaćeg proizvoda treba da košta 1 euro - a troškove da snosi džava - i da bude obavljena u najkraćem mogućem roku.


Jer kako ćemo kupovati domaće ako ga u prodavnicama skoro nema?


Vrijeme je za preokret.


KOD