Jer svi plaćamo.

datum:

autor:

Ko troši vaše pare? Na šta se troše?

Pitali smo Fond PIO da li ima pravnog osnova za članarinu koju plaćaju penzioneri. 
- Koliko novca, pored ovog izdatka, država dodijeli Savezu udruženja penzionera? 
- Da li ima izvještaja o trošenju tog novca?

U posljednjih 10 godina:
- po osnovu članarine od penzionera naplaćeno 5,87 miliona eura
(Fond PIO ne posjeduje podatke o strukturi utroška tih sredstava),
- dodatna pomoć Savezu udruženja penzonera 4,89 miliona eura,
- UKUPNO preko 10,7 miliona eura.

Fond PIO ne zna na šta su tačno potrošene?

Zašto ova problematika nije aktuelizovana i kome idu milioni od penzionera? Da bi svi penzioneri bili ravnopravni MORA se poštovati načelo transparentnosti. Svi MORAJU biti jednaki u pravima. Ukoliko nije tako, sve zavisi od monopolista i moćnika, kombinacija i “namještanja”. Nikako od nas. Od vas.

Mi pitamo jer od nas zavisi, na svakog se odnosi.

Jer svi plaćamo.

Prije ili kasnije.

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=640680&datum=2018-03-30