Zato on ima sva prava da traži ukidanje partijskog zapošljavanja bilo koje vlasti i bilo kog funkcionera

datum:

autor:

Kada vlasnik mikropreduzeća ugovori za mjesec dana posao od 1.800 € - koliko može primiti novca?

 

Od ovog iznosa oko 310€ ide na PDV, zakup prostora, struja, voda, telefon, knjigovođa sa dodatnim taksama, troškovima različitih dozvola i ostale režije "odnesu" dodatnih 650-700€. Dodajmo tome poreze i doprinise na platu od oko 325€ i tako dođe do neto plate od 500 €. Pod uslovom da je naplatio sve fakture.

 

On poštuje pravila i čini naš ekonomski sistem živim. Ponajviše on, jer plaća poreze iz kojih se puni budžet iz kog plate primaju i funkcioneri. A sedam takvih preduzetnika plaća poreze i doprinose na platu koliko iznosi jedna bruto plata nekog funkcionera, ili ako računamo samo porez od 9% na teret zaposlenog – tada čak 34 radnika radi za jednog funkcionera.

 

A baš tog funkcionera plaća da razvija zajednicu i privredu da bi opet ovaj radnik-poslodavac mogao dati više u bužet i tako u krug. I naravno, da bi mogao zapošljavati nove ljude.

 

Zato on ima sva prava da traži ukidanje partijskog zapošljavanja bilo koje vlasti i bilo kog funkcionera. ODMAH. Jer produžetak te prakse znači dalje zarobljavanje ekonomije.


KOD#organizacijakod