Da bi se ovo preokrenulo vlast mora osloboditi mala preduzeća nepotrebnih nameta

datum:

autor:

Dubai je razvijen uz pomoć nafte. Danas živi dobrim dijelom I od turizma. Samo u 2019. imao je  16,7 miliona stranih turista. Tako je jednim resursom stvoren drugi. 

 

Dok Dubai tako stvara novi resurs, mi smo dobar dio našeg turističkog potencijala uništavali– od šuma, rijeka, do divlje gradnje na morskoj obali... I tako smo propustili priliku da osnažimo prateće grane turističke industrije koje donose prihod i u najtežim okolnostima. Rezultat: u 2020, godini pandemije, od januara do septembra javnost je informisana da smo od stranih turista prihodovali manje  880 miliona eura.

 

Da bi se ovo preokrenulo vlast mora osloboditi mala preduzeća nepotrebnih nameta kako bi se pokrenula proizvodnja i razvile dodatne usluge, smanjiti plate funkcionerima u državnoj upravi i javnim preduzećima – i zaduživati se samo koliko je neophodno,a kada to radi - to da čini u sasvim transparentnom procesu.Tako bi se moglo stvoriti godišnje preko 100 miliona nove vrijednosti I uštedjeti nekoliko desetina miliona eura. Uskoro detalji. 

 

KOD