KOD

datum:

autor:

Efikasni školski sistemi su po pravilu decentralizovani. Zato izbor svih 213 direktora osnovnih i srednjih škola nad kojima upravu ima država treba da bude izvršen tako da o tome odlučuje školski kolektiv, roditelji i lokalna zajednica - oni kojih se to najviše tiče.

 

Kod nas direktora bira i razrješava ministar.

 

Rad direktora škola bi dominatno trebalo da se ocjenjuje prema rezultatima na eksternom testiranju učenika koje sprovodi Ispitni centar. Tako bi se stopirala partijska namještenja i zapošljavanja, vrednovao kvalitet i stručnost, jačala bi autonomija škola – a što je najvažnije: djeca bi dobijala sve bolje obrazovanje.

 

U Finskoj je autonomija škola zagarantovana.

 

Rezultat: na međunarodnom PISA testiranju učenika Crna Gora je prema čitalačkoj pismenosti u Evropi bila na 36. - Finska na 2. mjestu.

 

KOD