Finansijski izvještaji

datum:

autor:

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI / BILANS STANJA /

Bilasn stanja 2019
 

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU / BILANS USPJEHA /

Bilans uspjeha 2019

STATISTIČKI ANEKS

Statisticki Anex 2019