Ne treba nam samo statistika, treba nam poljoprivreda.

datum:

autor:

Rukovodstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja se pohvalilo da se od 2014. do 2018. broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava povećao preko 70 puta – sa 130 na 9.543.

U istom periodu, izvoz hrane i živih životinja je smanjen za 36,7 miliona eura – pao je sa približno 60,4 na 23,7 miliona eura.

Sa druge strane, uvoz hrane i živih životinja je povećan za 45,4 miliona eura – sa približno 397,9 na 443,3 miliona eura.

Dok se državno rukovodstvo hvali brojem registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, mi smo zapravo u periodu kojim su se oni podičili - ostvarili minus od oko 82 miliona eura.

Ne treba nam samo statistika, treba nam poljoprivreda.

 

KOD