Natjerajmo državno i opštinsko rukovodstvo da rade svoj posao - i da nam sprovodeći zakon štede novac

datum:

autor:

U Crnoj Gori je 2013. preuzeto 5.000 tona guma.

Zakon kaže da su ona preduzeća koja preuzimaju gume dužna da 90% njih pripreme za ponovnu upotrebu.

Procjene su da se na godišnjem nivou u Crnoj Gori generiše 6 do 10 kg otpadnih guma po stanovniku kao posljedica upotrebe vozila, što ukupno iznosi 3.600 tona godišnje.

Na danasnji dan Reciklaža u Podgorici obrađuje 0 % guma, sto je beskonačno manje puta od propisanih 90%

Prodajna cijena 1 tone proizvoda recikliranih guma može biti i preko 200 €.

Od dvije tone automobilskih guma se može dobiti najmanje jedna tona povratne korisne sirovine, što znači da reciklaža 3.600 tona guma – može dati preko 360.000 € godišnje.

Natjerajmo državno i opštinsko rukovodstvo da rade svoj posao - i da nam sprovodeći zakon štede novac.

KOD