Obrnimo praksu. Samo to je put  Ka Opštem Dobru

datum:

autor:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja povećalo je subvencije po hektaru u biljnoj proizvodnji za 20 € godišnje.

Vlada je za dva funkcionera istog Ministarstva dala saglasnost da se časte stambenim „kreditima” u ukupnom iznosu od 80.000 €.

To je onoliko novca koliko iznosi povećanje subvencije u biljnoj proizvodnji za čak 40 km2, odnosno ukupna subvencija za 400 hektara.

Kada sve pretvorite u brojke, napori, mjere i promašaji - postaju jasniji.

I tako, u 2018. godini: uvoz hrane i živih životinja preko 443 miliona, izvoz manje od 24 miliona eura. Ukupan godišnji minus od gotovo 420 miliona eura. Skoro polovina cijene za dionicu autoputa Smokovac-Mateševo.

Funkcioner je plaćen da pomogne proizvodnju hrane, a ne da stvara priliku za novi stan. Obrnimo praksu.

Samo to je put

Ka
Opštem
Dobru